Kontakt os

Årskontingent for perioden 1.3 – 28.2 på 150.-kr  indsættes på Nordea konto:
Reg. nr. 2415, konto nr 5909 154 008.
Husk at angive dit navn, adresse og telefon.

Find os på Facebook

Sådan kontakter du bestyrelsen
Finn Formand Finn Langgaard
Hillerødvejen 55, 3480 Fredensborg
Tlf. 48 47 64 42
Email:formand@agenda21-fredensborg.dk
Bent Kasserer Bent Sonne
Kastanievej 23, 3480 Fredensborg
Tlf. 48 48 18 28
Email:bsonne@privat.dk
  Sekretær Merete Skjønberg Larsen
Hillerødvejen 55, 3480 Fredensborg
Tlf. 48 47 64 42
Email: lar.lang@mail.dk
 Birthe Bestyrelsesmedlem Birthe Haagensen
Chrst. Boecksvej 28, 1. tv., 3480 Fredensborg
Tlf. 48 47 62 99
Email: ambh@webspeed.dk
 Hans Haagensen Bestyrelsesmedlem  Hans Haagensen
Chrst. Boecksvej 28, 1. tv., 3480 Fredensborg
Tlf. 48 47 62 99
Email: ambh@webspeed.dk
  Suppleant Anne Foverskov
Præstevej 18, 3480 Fredensborg
Mobil: 2180 0633
Email: anne.foverskov@skolekom.dk