Generalforsamlinger

Generalforsamlingen 2020 
mandag den 3. februar 2020 kl. 19.00.
Inden generalforsamlingen blev der afholdt et åbent møde, hvor Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole fortalte om “Den grønne dannelse” og elever fra Endrupskolens Klimaråd fortalte om deres opgaver i rådet.
Læs mere om aftenens arrangement her.
Referat med dagsorden og beretning
Årsregnskab 2019


Generalforsamlingen 2019
mandag den 4. marts kl 19 på Endrupskolen i Fredensborg
Se referatet med dagsorden og beretning
Se årsregnskabet for 2018


Generalforsamlingen 2018
tirsdag den 27. februar 2018 i Lindehuset i Fredensborg

Læs dagsordenen her

 


Generalforsamlingen 2017
Generalforsamlingen blev afholdt den 8. februar kl. 19.00 i Lindehuset

Verdens bedste nyheder var titlen på et foredrag af Unescos danske uddannelses koordinator Helle Gudmandsen, som hun holdt forud for generalforsamlingen.

Foredraget handlede om FN’s verdensmål. Dels hvad der var opnået med de 8 ’gamle’ mål og dels om de 17 nye mål, som blev besluttet i 20?? under Mogens Lykketofts formandskab for FN’s generalforsamling. Han havde megen ære af det store arbejde, der kronedes med vedtagelsen af de 17 hovedmål og de underliggende 169 delmål.
Efter foredraget var der mulighed for at drøfte emnet og stille spørgsmål til Helle Gudmandsen.

Læs hele referat fra generalforsamlingen 2017 her
Se regnskabet for 2016
Bilag 1 Beretning for 2016 med billeder
Bilag 2 Beretning for 2016 uden billeder


Generalforsamlingen 2016
Generalforsamlingen blev afholdt den 23. februar 2016.
Bestyrelsen fortsætter uændret dog idet at Anne Foverskov blev valgt som suppleant.

Ligeledes blev budgettet vedtaget og kontingentet er fortsat 150,00 kr. årligt.
Se referatet her
Se årsregnskabet her

 Forud for generalforsamlingen havde vi inviteret til orienteringsmøde om brændeovne. Her fortalte Skorstensfejermester Morten Bjørklund om en spændende teknologi til reduktion af røggener fra brændeovne, som han har udviklet.

Lokal_agenda_21_logo_400Morten Bjørklund viste og fortalte om sin opfindelse Blue Chimney.
Hvis man fyrer med brænde, sikrer apparatet korrekt træk i skorstenen, hvilket har betydelige fordele: Man udnytter brændets energiindhold bedre, man begrænser risikoen for brænderøg i stuen, og man mindsker røggenerne for naboerne både ved bedre forbrænding og dermed mindre sod – og ved at sprede røgen, så de resterende partikler fortyndes med en faktor på mindst 50.
Morten Bjørklund tilbyder, at man kan låne et apparat til afprøvning i 2 uger, før man beslutter sig for køb.
Man kan ret enkelt selv kan montere apparatet, der blot kræver tilslutning til en almindelig stikkontakt.

Se mere her.


Yderligere indhold er på vej…