Høringssvar

Høringssvar til Forslag til Lokalplan F114, Fredensborg 2016

 


Kommunen prioriterer stadig ikke en bæredygtige udvikling af nye boliger.
Bemærkninger til lokalplanforslag F111 og F112 juli 2015

Agenda 21 har sendt kritiske bemærkninger til 2 nye lokalplanforslag, F111 og F112. 
Foreningen mener ikke, at Fredensborg Kommune prioriterer Energi- og klimaløsninger tilstrækkeligt til at kommunens ’brand’ som en grøn kommune er reelt.
 

Agenda 21-foreningen har i juli 2015 indsendt fyldige høringssvar til 2 lokalplanforslag:

Lokalplan F111, for et boligområde ved Benediktevej (Asminderød gamle skole)
Lokalplan F112, Kongevejen 21 i Fredensborg

Det erklæres indledningsvis i lokalplanerne at et formål er at sikre bæredygtige og klimamæssige løsninger. Det vil blandt andet sige anvendelse af alternative energikilder herunder solenergi. Vi mener ikke at kommunen lever op til dette, når man i de aktuelle lokalplaner sætter alle andre hensyn højere end brugen af alternativ energi.

Vi mener, at Fredensborg kommune bør have udnyttet sine muligheder for at aftale standarder for kommende byggeri, hvor man ved at give køb på nogle traditionelle krav (brug af teglmursten og tegltage, etablering af fælles fjervarmecentral, etc.) kan  opnå  økonomisk råderum for etablering af alternative grønne energiløsninger. Herved ville kommunen kunne stadfæste sin ’brand’ som en grøn kommune.

Se foreningens høringssvar til Lokalplan F111 i pdf-format her.
Se foreningens høringssvar til Lokalplan F112 i pdf-format her.

 

 

Yderligere indhold er på vej…