Nyt og gammelt

 

Besøg af haveambassadør i ældrehaverne ved Lystholm
Billedgalleri
Ældrehaver
Generalforsamlingen 2016
Fyring i brændeovn
Fredensborg Kommune prioriterer stadig ikke en bæredygtige udvikling af nye boliger
Agenda 21 og Naturfredningsforeningens vælgermøde, tirsdag den 26. maj 2015
Stop spild af mad- foredrag med Selina Juul
Svært at vælge lyskilde


Besøg af haveambassadør i ældrehaverne ved Lystholm

besoeg-af-havekonsulent-2For at få gode råd om den fremtidige behandling af den noget problematiske jord i ældrehaverne bag Lystholm Plejecenter havde vi i oktober aftalt et besøg af haveambassadør Bjørn Gyde Poulsen fra Landsforeningen for praktisk økologi.
Her fik vi lejlighed til at stille spørgsmål til jordbehandling, gødskning og valg af afgrøder. Det blev et rigtig godt og informativt møde, hvor vi langt hen ad vejen blev bekræftede i den måde, vi hidtil har behandlet jorden på, samt fik rigtig god vejledning i havebrug generelt. Vi glæder os til den kommende sæson og til at gøre brug af alle de gode råd.

Billedgalleri

Vi har oprettet et billedgalleri med billeder, der blandt andet viser aktiviteter foreningen har været involveret i.
Når du klikker på linket herunder, åbner galleriet i sit eget vindue.
Se galleriet her.


Ældrehaver

Så kom vi i gang i ældrehaverne. I alt har vi nu 18 haver i Søholm og 16 haver ved Lystholm.

Vi har dog stadig plads til en enkelt have mere ved Lystholm. Kontakt senest 1. maj nedenstående kontaktpersoner hvis du er interesseret i en have.

Aeldrehaver_2_april_2016

Jorden er nu pløjet fræset og harvet og på første havedag gik alle straks i gang med at gøre jorden helt klar.
 Aeldrehaver_1_april_2016
Jorden gav allerede første dag et stort udbytte: 27 spande med sten!

Der er mødedag i haverne hver onsdag fra kl. 10 til 12.

Kontaktpersoner:
Merete Larsen, 48476442
Anni Lenskjær, 49191656

Til toppen


Generalforsamling:
Vi har afholdt generalforsamling den 23. februar 2016. Bestyrelsen fortsætter uændret dog idet at Anne Foverskov blev valgt som suppleant.
Ligeledes blev budgettet vedtaget og kontingentet er fortsat 150,00 kr. årligt.
Se referatet her.
Forud for generalforsamlingen havde vi inviteret til orienteringsmøde om brændeovne. Her fortalte Skorstensfejermester Morten Bjørklund om en spændende teknologi til reduktion af røggener fra brændeovne, som han har udviklet.

Til toppen


Fyring i brændeovn
Inden generalforsamlingen d. 23. februar 2016 havde foreningen arrangeret et spændende indlæg med Skorstensfejermester Morten Bjørklund , der viste og fortalte om sin opfindelse – Blue Chimney.
Vi har i Danmark 700.000 brændeovnsskorstene og hver fjerde fungerer dårligt, hvilket betyder at nok 500.000 personer generes af røgen. I Malmø hvor problemet er det samme, har man for at reducere dette problem indført fyrringszoner, således at de forskellige bydistrikter får tilladelse til fyring i 2 perioder af 4 timer hver uge. Dette var baggrunden for at Morten Bjørklund spekulerede på om der ikke var en bedre løsning. Og Blue Chimney er bestemt en spændende mulighed for at reducere generne ved fyring i en mindre velfungerende brændeovn.
Apparatet sikrer korrekt træk i skorstenen, hvilket har betydelige fordele: Man udnytter brændets energiindhold bedre, man begrænser risikoen for brænderøg i stuen, og man mindsker røggenerne for naboerne både ved bedre forbrænding og dermed mindre sod – og ved at røgen spredes. Røgluften, der indeholder de resterende partikler, fortyndes med en faktor på mindst 50 og sendes højt op i luften, hvor den spredes.
Morten Bjørklund tilbyder, at man kan låne et apparat til afprøvning i 2 uger, før man beslutter sig for køb.

Man kan ret enkelt selv montere apparatet, der blot kræver tilslutning til en almindelig stikkontakt.
Læs mere om Blue Chimney på hjemmesiden: www.bluechimney.dk.

Blue_Chimney

Til toppen


Fredensborg Kommune prioriterer stadig ikke en bæredygtige udvikling af nye boliger.
Agenda 21 sender kritiske bemærkninger til 2 nye lokalplanforslag, F111 og F112.
Foreningen mener ikke, at Fredensborg Kommune prioriterer Energi- og klimaløsninger tilstrækkeligt til at kommunens ’brand’ som en grøn kommune er reelt.

Agenda 21-foreningen har i juli 2015 indsendt fyldige høringssvar til 2 lokalplanforslag:

Lokalplan F111, for et boligområde ved Benediktevej (Asminderød gamle skole)
Lokalplan F112, Kongevejen 21 i Fredensborg

Det erklæres indledningsvis i lokalplanerne at et formål er at sikre bæredygtige og klimamæssige løsninger. Det vil blandt andet sige anvendelse af alternative energikilder herunder solenergi. Vi mener ikke at kommunen lever op til dette, når man i de aktuelle lokalplaner sætter alle andre hensyn højere end brugen af alternativ energi.

Vi mener, at Fredensborg kommune bør have udnyttet sine muligheder for at aftale standarder for kommende byggeri, hvor man ved at give køb på nogle traditionelle krav (brug af teglmursten og tegltage, etablering af fælles fjervarmecentral, etc.) kan  opnå  økonomisk råderum for etablering af alternative grønne energiløsninger. Herved ville kommunen kunne stadfæste sin ’brand’ som en grøn kommune.

Se foreningens høringssvar til Lokalplan F111 i pdf-format her.
Se foreningens høringssvar til Lokalplan F112 i pdf-format her.

Til toppen


Agenda 21 og Naturfredningsforeningens vælgermøde, tirsdag den 26. maj 2015
150526_vaelgermode_03 (Small)I april fandt de 2 foreningen ud af, at det hastede med at få planlagt det traditionelle vælgermøde i anledning af det kommende folketingsvalg. Vi skulle finde et tidspunkt inden Folkemødet på Bornholm og det måtte ikke være i Folketingets sommerferie. Hvis valget skulle holdes i september kunne vi næppe få kandidaterne til at stille op i august. Så den eneste løsning var uge 22. Det viste sig så at være en god løsning, da valget blev udskrevet kun 12 timer efter vores møde sluttede.
I mødet deltog repræsentanter for 8 partier, idet Socialdemokratiet og Konservative ikke  kunne deltage på grund af den korte tidsfrist for tilmelding.
Ny mødeform:
Vi startede med en ’speed dating’, hvor kandidaterne fra hver deres bord diskuterede spørgsmål fra publikum. Det blev hurtigt gang i den ved bordene og mange fik en god dialog med politikerne. Herefter samledes politikerne til et panel, hvor de efter tur blev bedt om at berette om de vigtigste diskussioner de havde haft ved bordene. Det skabte nogle spændende debatter i panellet om emner, som publikum havde en direkte interesse i. Vi nåede omkring emner som økologi, naturskov, vindmøller, landbrugets udfordringer, motorveje og kollektiv trafik. Mødeformen var meget tilfredsstillende, idet den sikrede dels at der var god tid til publikums spørgsmål og dels at debatten tog udgangspunkt i publikums interesser.

Politikerne, deltagerne og arrangørerne udtrykte alle stor tilfredshed med mødet og mødelederen, Nikolaj Sveistrup, der styrede forløbet og sikrede passende taletid til alle.

Til toppen


Stop spild af mad – foredrag med Selina Juul
torsdag den 5. marts 2015

Selina_Juul_i_Fredensborg_spejletI samarbejde med Naturfredningsforeningen i Fredensborg Kommune havde vi arrangeret et foredrag med Årets Dansker 2014, vinder af Nordisk Råds Natur- og miljøpris og stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad, Selina Juul.
Selina Juul holdt et meget interessant foredrag om hvordan hun blev tilskyndet til at stifte forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad og om hendes arbejde med at forsøge at få en række forskellige målgrupper til at ændre holdning med hensyn til madspild. Desuden fik vi en række eksempler på hvordan forretninger, restauranter og ikke mindst vi selv kan være med til at nedsætte det store madspild vi oplever hver dag.

Læs mere om Selina Juul og hendes arbejde på www.selinajuul.dk, på www.stopspildafmad.dk samt på stopmadspild.dk som er et tilbud til de ældste elever i folkeskolen om at arbejde journalistisk og projekt-orienteret med et af tidens helt store paradokser: Madspild.

Til toppen


Svært at vælge lyskilde
Det er blevet sværere at vælge nye el-pærer.
Vi har fremstillet en lille folder om valg af lyskilde.
Se folderen her.

Agenda 21-foreningen var med på Slotsmarkedet i Fredensborg d. 12. september 2015

Foreningen havde en stand som vi delte med kommunens nystartede Energi- og Iværksættercenter.
Vi havde specielt fokus på de nye lampetyper, der erstatter de gode gamle glødepærer.
Der er en hel række kriterier for at vælge den rigtig pære og det kan være kostbart at vælge forkert.
Vi fosøgte på standen at guide de besøgende til at kunne tage de rette valg.
Desuden havde vi et lykkehjul, hvor børn og voksne kunne få testet deres viden på området.Vi havde til formålet udarbejdet en lille folder om valg af belysning.
Se folderen her.

Til toppen
LED-paerer-med-E14-sokkel