Debatindlæg

Ind imellem føler vi os ”provokeret” til at kommentere på aktuelle artikler eller lignende via læserbreve i Frederiksborg Amtsavis, UgeNyt eller andre medier.

Vi forsøger at være objektive og fremlægge foreningens synspunkter i afbalanceret form indenfor den relativt snævre ramme på tegn, som normalt er grænsen for et sådant indlæg.

Af og til får vi via direkte kontakt til redaktionerne ”rigtige” artikler optaget, så der er bedre plads til at fremlægge vores synspunkter så detaljeret, så baggrunden og argumenterne bliver lettere at forstå for udenforstående.


Kommentar til Carsten Bo Nielsens indlæg om fjernvarme


Kommentar til Tinne Borchs indlæg om trafikken gennem Fredensborg by i Uge Nyt januar 2022


Finn Langaards kommentar til Thomas von Jessens indlæg om det kommende bydelscenter i Kokkedal i Uge Nyt i januar 2022


Bent Sonnes læserbrev om det kommende bydelscenter i Kokkedal


Sparede tømninger af renovationsbeholdere – 11. juli 2021


Hvordan kan man spare på energi i fjernvarmen? – 6. juli 2021


Hvordan kan kommunen fremme sol-energi? – 6. juli 2021


Solceller på kommunale (og private) tagflader – 6. juli 2021


Lokalplanernes indflydelse på CO2-udledninger – 6. juli 2021


Direkte påvirkning af bygherrer – 6. juli 2021