Trafik

Modulvogntog gennem gennem Fredensborg by

Agenda 21 foreningen hilser velkomment, at den trafikale situation i Fredensborg by i 2016 igen kom på dagsordenen.
Denne gang var det spørgsmålet om modulvogntog, som fik en borgergruppe til at indsamle underskrifter.

At der blev indsamlet knap 3.000 underskrifter mod brugen af Rute 6 til netop denne type vogntog må efter vores opfattelse skyldes en generel utilfredshed med den allerede eksisterende trafikale belastning af Fredensborg by.

En belastning der er tæt på at nå et ’mætningspunkt’ – bl.a. som følge af de omlægninger, der er sket ved etablering af den lille rundkørsel ved krydset med Jernbanegade og de nye lyskurve, som blev nødvendige i forbindelse med byggeriet af det nye indkøbscenter på den tidligere rådhusgrund.

Rute 6 skærer byen igennem og gør den interne trafik både vanskelig og risikabel. En rundkørsel skulle gøre trafikafviklingen mere smidig, men den lille rundkørsel øger risikoen for bløde trafikanter, ødelægger rytmen i trafikken, forsinker unødigt og øger forureningen fra bilerne væsentligt.
Nedlæggelsen af sygehuset i Helsingør har givet en voldsom forøgelse af antallet af udrykningskørsler og dermed af trafikkens støjpåvirkning langs hele rute 6, men naturligvis mest gennem byområderne, hvor udrykningshornene nødvendigvis må bruges for at skaffe fri bane.

De allerede eksisterende gener vil ikke blive mindre, hvis der for alvor kommer trafik gennem byen med modulvogntog, men et forbud mod disse løser heller ikke problemerne – det kan kun en omfartsvej, der fører en væsentlig del af trafikken uden om byen.

En omfartsvej vil naturligvis ikke fjerne trafikken, men effekten vil under alle omstændigheder give en særdeles følelig forskel.

Vi må derfor i fællesskab bede Byrådet om at tage problemet alvorligt og aktivt arbejde for at få det løst. Hvis man endnu engang undlader dette, sker det på bekostning af borgerne i Fredensborg by! Og det er aldeles uacceptabelt.