Forside

Om Agenda 21-foreningen
Agenda 21- idéen

De overordnede mål
Vores mål er at medvirke til en bæredygtig udvikling af vores lokale samfund, og hermed medvirke til de globale mål som på basis af Brundtland rapporten – under navnet Agenda 21 – blev sat på FN’s dagsorden i 1992. I 2016 er disse mål yderligere stadfæstet og udvidet med FN’s 17 Verdensmål for 2030.Verdensmålene som Danmark også har tilsluttet sig omfatter bl.a. fattigdom, menneskerettigheder, sundhed, miljø, klimaforandringer og deres følgevirkninger, ulighed og forbrugsvaner.

Læs mere her.