Forside

Nyt renovationssystem i Fredensborg Kommune

På baggrund af rapporten fra Rambøll om valg af renovationssystemer har Byrådet nu besluttet sig for at indsamle i to-kammerspande ved de enkelte husstande, hvor der er egen indkørsel.

Rapporten skitserer imidlertid nogle løsninger, som vi i Agenda 21 Foreningen ikke finder hensigtsmæssige, hvilket vi har forsøgt at argumentere for både skriftligt og mundligt.
Her følger vores mundtlige argumentation for en løsning, som dels bliver betydeligt billigere – dvs. giver en mindre stigning i renovationsgebyret end rapportens model – og samtidig reelt øger genanvendelsen.

Brug dette link og hør vores begrundelser

 Hav lidt tålmodighed – det er ingen enkel sag og hele indlægget varer små 9 minutter.


Generalforsamlingen 2019
Mandag den 4. marts kl 19 på Endrupskolen i Fredensborg
Se referatet med dagsorden og beretning
Se årsregnskabet for 2018

 

Notat om Agenda 21-Foreningens spørgsmål til Byrådet
vedrørende en kommende affaldssortering

Byrådet traf på mødet i juli 2018 beslutning om at gennemføre en undersøgelse af forskellige indsamlingsordninger for affald – og at bruge op til kr. 500.000 til denne undersøgelse.

Det viser sig nu, at Vestforbrænding I/S netop har gennemført en tilsvarende undersøgelse.
Vi mener, at kommunen bør kunne anvende denne undersøgelse som grundlag for en beslutning.

Det vil afkorte den udsættelse, som beslutningen fra juli vil medføre, så vi hurtigere kan komme i gang med at sortere.

Det vil måske kunne spare de merudgifter til renovationsbrugerne, som yderligere forsinkelse vil give.
En sådan vil nemlig betyde, at vi ikke kan være fælles med de 3 øvrige kommuner om at udarbejde informationsmateriale, at annoncere om ordningerne og heller ikke kan være med i fælles udbud af afhentningen.
Agenda 21 Foreningen har på den baggrund stillet følgende spørgsmål til Byrådet –

1. Vil Byrådet – efter offentliggørelse af Vestforbrændings undersøgelse – fastholde sin beslutning om at gennemføre sin egen undersøgelse med de deraf følgende udgifter på op til kr. 500.000?


Beslutningen om ovennævnte undersøgelse er truffet i kommunalt regi, og Byrådet har besluttet at dække udgiften af kassebeholdningen. Vi vil gerne sikre at beløbet ikke efterfølgende indregnes i renovationsgebyrerne og spørger derfor:

2. Betyder det, at man ikke efterfølgende vil pålægge renovationskunderne udgiften ved at indregne den i renovationsgebyrerne?

Spørgsmålene vil blive besvaret på byrådsmødet mandag den 3. september 2018.


Agenda 21 Foreningen vil fortsætte med at arbejde for løsninger, som tilgodeser renovationsbrugerne mest muligt i form af serviceniveau og økonomi samt giver de mindste miljøbelastninger.

Til toppen


 

VERDENS BEDSTE NYHEDER

FN har siden starten af Agenda 21 bevægelsen i 1992 arbejdet for en bæredygtig udvikling af vores klode. Bevægelsen har senere skabt grundlag for FN’s Global Compact, der i en 15 årsplan (2000-2015) stillede konkrete bæredygtighedsmål for 7 væsentlige, verdensdækkende sundheds- og befolkningsprojekter. Planerne blev gennemført med meget flotte resultater, og på basis af denne succes udarbejdedes De 17 Verdensmål for 2015-2030. Målene er underskrevet af samtlige 192 lande og opfattes som verdens mest ambitiøse projekt for bl.a. afhjælpning af fattigdom, global ulighed og klimaforandringer.

Foreningen Verdens Bedste Nyheder, der er et uafhængigt medie, realiseredes med reference til Verdensmålene. Yderligere information på www.verdensbedstenyheder.dk.

Fredag d. 7. september 2018 afholdt foreningen en kampagne for DE 17 VERDENSMÅL  blandt andet ved at uddele en nyhedsavis til alle på ca. 100 uddelingssteder i Danmark.
Vi påtænker at deltage i år igen.

Til toppen


Opdateret: 2019-05-10