Om foreningen

 Om Agenda 21-foreningen
Agenda 21- idéen 
 De overordnede målVores mål er at medvirke til en bæredygtig udvikling af vores lokale samfund, og hermed medvirke til de globale mål som på basis af Brundtland rapporten – under navnet Agenda 21 – blev sat på FN’s dagsorden i 1992. I 2016 er disse mål yderligere stadfæstet og udvidet med FN’s 17 Verdensmål for 2030. Verdensmålene som Danmark også har tilsluttet sig omfatter bl.a. fattigdom, menneskerettigheder, sundhed, miljø, klimaforandringer og deres følgevirkninger, ulighed og forbrugsvaner.
 De lokale målDe store internationale mål udmøntes lokalt i væsentlige, jordnære udfordringer. Vort forbrug er enormt, det kræver stadig stigende ressourcer at dække det og giver samtidig store mængder affald.
Klimaændringerne kræver at energiforbruget omlægges til vedvarende energi, og vi skal samtidig reducere energiforbruget i bygninger, trafik, industri og ikke mindst i forbindelse med flyrejser. Økologien er i god udvikling, men brug af giftstoffer truer stadig miljø og sundhed. Mange forhold i lokalsamfundet reguleres af kommunale planer. Vi fokuserer på, at planerne fremmer en bæredygtig udvikling. Vi må derfor tænke i helheder og ofte på tværs af hidtidige rammer. Agenda 21-foreningen spiller således en vigtig rolle i kommunen.
 Du kan være medDer er plads til alle i dette meningsfyldte arbejde. Mange af vores klimaproblemer har rødder i vaner, holdninger og livsstil. Bæredygtig udvikling vil kræve ændringer – såvel privat som offentligt. Men det er nødvendigt, hvis vi skal skabe større balance mellem forbrug og bæredygtighed. Jo flere vi er, desto større synlighed og slagkraft vil vi have, og flere hoveder giver samtidig flere erfaringer at trække på. Som medlem kan du være med til at gøre en forskel, men du er selvfølgelig selv herre over, hvor stor din indsats skal være, og hvor du selv synes du kan bidrage.
  
 Vores møderVi holder månedlige møder, hvor vi drøfter aktuelle emner og lægger planer for, hvad vi vil dykke ned i. Efter behov og interesse nedsætter vi arbejdsgrupper inden for aktuelle emner. Grupperne planlægger selv deres møder og deres indsats.
 Om politik Foreningen er uafhængig af partipolitik, men de emner vi arbejder med er i sagens natur ofte politiske.
 Om økonomiVi har hidtil kunnet klare os med kontingentindtægten og det kommunale foreningstilskud
Hvordan får vi indflydelse?Vi er løbende i dialog med kommunens forvaltninger og politikere. Vi søger her igennem at få bæredygtighed prioriteret ved alle beslutninger.
Foreningen er repræsenteret i Grønt Råd og i kommunens Klimaforum. Vi gennemfører egne arrangementer og deltager i andres med fokus på at skabe et bredt engagement omkring bæredygtighed.
Efter behov tager vi direkte kontakt til andre foreninger eller til forretninger, virksomheder, skoler og institutioner for også her at fremme interessen.