Forside

Om Agenda 21-foreningen

Agenda 21-ideen

De overordnede mål
Vores mål er at medvirke til en bæredygtig udvikling af vores lokale samfund, og hermed medvirke til de globale mål som på basis af Brundtland-rapporten – under navnet Agenda 21 – blevet sat på FN´s dagsorden i 1992.
I 2016 er disse mål yderligere stadfæstet og udvidet med FN´s 17 verdensmål for 2030.
Verdensmålene som Danmark også har tilsluttet sig omfatter bl.a. fattigdom, menneskerettigheder, sundhed, miljø, klimaforandringer og deres følgevirkninger, ulighed og forbrugsvarer.

Læs mere om foreningen her