Høringssvar

Foreningen afgiver høringssvar til kommuneplan, affaldsplan, varmeplan, klimaplan og lokalplaner mv. i det omfang vi har kapacitet til det – og hvor der er oplagt mulighed for at gøre opmærksom på bæredygtighed og klima.

Der er en del arbejde i at gennemgå de enkelte planer og gennemtænke deres konsekvenser, samt at formulere indsigelser og bemærkninger.

Det er ikke altid, at vi har den fornødne viden om emnerne, men vi forsøger at sætte os ind i stoffet og komme med relevant kritik – både positiv og negativ.


Foreningens indigelser i forbindelse med Høring af forslag til Lokalplan N 10 – etape 2 Nivå bymidte

Foreningens indsigelser i forbindelse med Høring af forslag til lokalplan K 108 Donse Åpark


Foreningens indsigelser i forbindelse med Fredensborg Byråds offentliggørelse af forslag til Lokalplan K107 for Kokkedal Bymidte Syd / format.


Indsigelser til forslag til Kommuneplan 2021 for Fredensborg Kommune.Høringssvar vedrørende Lokalplan L105 Karlebo


Høringssvar vedrørende Lokalplan F123 Boliger ved Ulrikesdal


Høringssvar til Forslag til kommuneplantillæg nr 10 om Ændrede parkeringsregler i stationsnære områder


Høringssvar til Lokalplan H113 og kommuneplantillæg nr 11


Høringssvar til Lokalplan N107 og kommuneplantillæg nr 13