Mødereferater

Mødereferat den 3. oktober 2022
Læs referatet her


Mødet den 6. september 2022
Læs referatet her


Mødet en 16. august 2022
Læs referatet her


Idëmødet den 17. juni 2022
Læs referatet her


Mødet i Agenda 21-foreningen den 3. maj 2022
Læs referatet her


Møde i Agenda 21-foreningen den 7. april 2022
Læs referatet her


Møde i Agenda 21-foreningen 3. marts 2022
Læs referatet her


Møde i Agenda 21-foreningen den 11. januar 2022
Læs referatet her


Møde i Agenda 21-foreningen den 12. oktober 2021
Læs referatet her


Møde i Agenda 21-foreningen den 21. september 2021
Læs referatet her


Møde i Agenda 1-foreningen den 17. august 2021
Læs referatet her


Møde i Agenda 21-foreningen den 6. oktober 2020
Læs referatet her


Møde i Agenda 21-foreningen den 8. september 2020
Læs referatet her.


Møde i Agenda 21-foreningen den 11. august 2020
Læs referatet her


Møde i Agenda 21-foreningen den 7. juli 2020
Læs referatet her.


Møde i Agenda 21-foreningen den 9. juni 2020
Læs referatet her.


Møde i Agenda 21-foreningen den 3. marts 2020
Læs referatet her.


Åbent møde om Modulvogntog gennem Fredensborg by
tirsdag den 27. februar 2018 i Lindehuset i Fredensborg

Læs om mødet her


Vælgermøde om klima, miljø og natur den 4. oktober 2017.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Fra_moeder_01.jpg

Der var godt fremmøde til vælgermødet

Sammen med DN Fredensborg arrangerede vi den 4. oktober 2017 i fællesskab et vælgermøde op til det kommende kommunevalg, som vi efterhånden har tradition for.

Ni politiske partier var repræsenteret ved Agenda-foreningens og Naturfredningsforeningens fælles vælgermøde på Humlebæk Bibliotek. Der var mellem 50 og 60 tilhørere, der kunne glæde sig over veloplagte politikere og god spørgelyst.

Vi havde på forhånd stillet 4 spørgsmål, som vi bad de fremmødte kandidater til byrådet om at tage stilling til og redegøre for deres holdning til.
Det var følgende:

  1. Hvordan vil du arbejde for at styrke den samlede indsats fra kommune og borgere i forhold til CO2 problematikken?
  2. Hvad vil du gøre for at øge trafiksikkerheden og mindske generne fra trafikken på Rute 6 gennem Fredensborg?
  3. Vil du og dit parti arbejde for, at fredningerne langs østsiden af Esrum Sø moderniseres, og at der i den forbindelse anlægges en gang- og cykelsti?
  4. Vil du og dit parti arbejde for, at Fredensborg Kommune får en badebro-politik, som kommer med i kommuneplanen 2017?
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Fra_moeder_02.jpg

De 9 fremmødte byrådskandidater fremlagte i panelet deres svar på spørgsmålene – i det omfang de havde læst og forstået spørgsmålene. Der var ret få klare svar – det er jo også svært at vide, hvor mange af vælgerne man lægger sig ud med, hvis man udtrykker sig alt for klart!

Efter den første svarrunde var der ’Speed-dating’, hvilket vil sige, at politikerne blev sat ved hver sit bord, hvor folk så kunne henvende sig direkte til de enkelte.

Efter dette startede  sidste  del af mødet med spørgsmål fra salen til panelet. Den politiker, som først meldte sig med svar, fik lov at svare – og derefter en eller to mere. Hvis alle skulle svare på alle spørgsmål, blev der jo ikke tid til ret mange spørgsmål!

Følgende emner kom op:
Trafikken på rute 6 gennem Fredensborg by – og det eneste realistiske alternativ: Overdrevsvejens forlængelse.
Her var tydeligt kun mødt folk frem, som var imod en omfartsvej, mens INGEN fra Fredensborg talte for at få trafikken flyttet ud fra byen. Kun Agenda 21 gik ind for at gøre noget ved det trafikale problem i Fredensborg by.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Fra_moeder_03.jpg

Planerne om en svømmehal blev bragt frem. Betænkelighederne i form af frygt for efterføl­gende besparelser på andre områder og problematikken omkring et meget stort COforbrug til såvel anlæg som drift af et sådant anlæg. Kommunen har vel ikke energirenoveret for at spare op til at kunne udlede ekstra CO2 fra nye anlæg.

En svømmehal i kommunen vil give en voldsom miljøbelastning, selv om der etableres omfattende anlæg for vedvarende energi, idet selve byggeriet vil belaste miljøet med mere CO2 end energiforbruget i hele hallens levetid. Kommunen bør generelt budgettere CO2 -belastning for både byggeri og drift ved planlægning af større byggerier på lige fod med økonomi og sundhed.

Spørgsmålet om en kommende sti  om  Esrum Sø blev bragt på banen igen – en sådan er der jo mange meninger om, men måske kan man nøjes med at anlægge en gang og cykelsti langs Endrupvej fra Maglegårdsvej og nordpå?

Det er svært at leve op til alternativ energi i de bevaringsværdige bygninger, da solceller og solfangere skæmmer. Hvordan kan man lette en sådan etablering?

Kommunen har gennemført renovering af egne bygninger med et flot resultat for både energiforbrug og økonomi. Nu har man så valgt at blive ”Klima plus kommune”, hvilket stiller meget større krav til indsats på området – men er politikkerne klar til at udvide Energicenteret til rådgivning til og inspiration af boligejerne?

Miljøproblemerne ved skydebanerne i Langstrup mose blev bragt op – også for den fortsættende skydebane.

Der er gennemført forsøg med flere fraktioner i affaldsindsamlingen, men rapporterne fra  forsøget er ikke offentliggjort. Agenda 21 foreningen er meget positiv overfor forbedret affaldshåndtering, men finder ikke at den foreslåede metode er i økonomisk balance, og den vil efter vores opfattelse ikke give nogen væsentlig reduktion af CO2 belastningen.

Det blev fremført, at andre kommuner har gode erfaringer med indsamling af bioaffald, hvor der er biogasanlæg i nærheden. Her i området er der stærkt negative holdninger til sortering af bioaffald efter fadæsen med Nordsjællands Biogasanlæg.

Parkeringsforholdene ved Louisiana bør løses nu. Men hvordan gøres det bedst – og hvem skal betale?

I sin afslutningsreplik konstaterede DN’s formand Peter Milan Petersen, at vi åbenbart skulle fortsætte med at diskutere de samme emner, som havde været oppe de sidste mere end 10 år.
Således husket af Anne, Merete, Bent og Finn.

Blandt de mange fremmødte var en journalist fra Naturfredningsforeningens sekretariat i København
Hun skrev en artikel til sekretariatets hjemmeside.
Læs artiklen her.


Det Økologiske Råd afholdt 25 års jubilæumskonference – 24/11 2016
og Finn Langgaard og Bent Sonne deltog i det meget vellykkede arrangement.

Her nogle udsagn fra de indbudte foredragsholdere:

  • COOP, Signe Freese : Det er lettere at sælge sundhed end klimapolitik
  • Det Økologiske Råd, Christian Ege: CO2 emissionen pr. passagerkilometer er 285 g for flyvning, 125 g for bilkørsel og 14 g for togtrafik.
  • DTU/Prof. Morten Morthorst: Vores grønne eksport skal udgøre 20% af den samlede eksport
  • Sønderborgs Borgmester, Erik Lauritzen: Vores kommune har allerede selv reduceret CO2 emissionen med 50% og hele kommunen har reduceret med 35%. Med det rette engagement kan man håndtere klimakrisen.
  • Mogens Lykketoft: Der bliver kun økonomisk vækst, hvis vi har succes på de grønne områder
  • Connie Hedegaard: Danmark skal skabe mere og hurtigere forskning og innovation inden for transport, landbrug og energi. Det er en skandale at regeringens senest plan ikke har klima som et centralt punkt. EU skal have en kerne af lande, der vil det her – og Danmark skal være et af dem.

Besøg af haveambassadør i ældrehaverne ved Lystholm den 8. oktober 2016

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Fra_moeder_04-1.jpg

For at få gode råd om den fremtidige behandling af den noget problematiske jord i ældrehaverne bag Lystholm Plejecenter havde vi i oktober aftalt et besøg af haveambassadør Bjørn Gyde Poulsen fra Landsforeningen for praktisk økologi.
Her fik vi lejlighed til at stille spørgsmål til jordbehandling, gødskning og valg af afgrøder. Det blev et rigtig godt og informativt møde, hvor vi langt hen ad vejen blev bekræftede i den måde, vi hidtil har behandlet jorden på, samt fik rigtig god vejledning i havebrug generelt. Vi glæder os til den kommende sæson og til at gøre brug af alle de gode råd.

Læs det fulde referat af mødet her.

Agenda 21 og Naturfredningsforeningens vælgermøde, tirsdag den 26. maj 2015

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Fra_moeder_05.jpg

I april fandt de 2 foreningen ud af, at det hastede med at få planlagt det traditionelle vælgermøde i anledning af det kommende folketingsvalg. Vi skulle finde et tidspunkt inden Folkemødet på Bornholm og det måtte ikke være i Folketingets sommerferie. Hvis valget skulle holdes i september kunne vi næppe få kandidaterne til at stille op i august. Så den eneste løsning var uge 22. Det viste sig så at være en god løsning, da valget blev udskrevet kun 12 timer efter vores møde sluttede.

I mødet deltog repræsentanter for 8 partier, idet Socialdemokratiet og Konservative ikke  kunne deltage på grund af den korte tidsfrist for tilmelding.

Ny mødeform:
Vi startede med en ’speed dating’, hvor kandidaterne fra hver deres bord diskuterede spørgsmål fra publikum. Det blev hurtigt gang i den ved bordene og mange fik en god dialog med politikerne. Herefter samledes politikerne til et panel, hvor de efter tur blev bedt om at berette om de vigtigste diskussioner de havde haft ved bordene. Det skabte nogle spændende debatter i panellet om emner, som publikum havde en direkte interesse i. Vi nåede omkring emner som økologi, naturskov, vindmøller, landbrugets udfordringer, motorveje og kollektiv trafik. Mødeformen var meget tilfredsstillende, idet den sikrede dels at der var god tid til publikums spørgsmål og dels at debatten tog udgangspunkt i publikums interesser.

Politikerne, deltagerne og arrangørerne udtrykte alle stor tilfredshed med mødet og mødelederen, Nikolaj Sveistrup, der styrede forløbet og sikrede passende taletid til alle.


Stop spild af mad – foredrag med Selina Juul
torsdag den 5. marts 2015

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Fra_moeder_06.jpg

I samarbejde med Naturfredningsforeningen i Fredensborg Kommune havde vi arrangeret et foredrag med Årets Dansker 2014, vinder af Nordisk Råds Natur- og miljøpris og stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad, Selina Juul.
Selina Juul holdt et meget interessant foredrag om hvordan hun blev tilskyndet til at stifte forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad og om hendes arbejde med at forsøge at få en række forskellige målgrupper til at ændre holdning med hensyn til madspild. Desuden fik vi en række eksempler på hvordan forretninger, restauranter og ikke mindst vi selv kan være med til at nedsætte det store madspild vi oplever hver dag.

Læs mere om Selina Juul og hendes arbejde på www.selinajuul.dk, på www.stopspildafmad.dk samt på stopmadspild.dk som er et tilbud til de ældste elever i folkeskolen om at arbejde journalistisk og projekt-orienteret med et af tidens helt store paradokser: Madspild.


Agenda 21-foreningen i  Fredensborg Kommune
email: formand@agenda21-fredensborg.dk
Bank: Danske Bank reg.nr. 9570 – Konto nr. 12877285
Cvr: 32480748
en_baerdygtig_fremtid