Fyring i brændeovn

Inden generalforsamlingen d. 23. februar 2016 havde foreningen arrangeret et spændende indlæg med Skorstensfejermester Morten Bjørklund, der viste og fortalte om sin opfindelse – Blue Chimney.

Vi har ai Danmark 700.000 brændeovnsskorstene og hver fjerde fungerer dårlig, hvilket betyder at nok 500.000 personer generes af røgen. I Malmø hvor problemet er det samme, har man for at reducere dette problem indført fyringszoner, således at de forskellige bydistrikter får tilladelse til fyring i 2 perioder af 4 timer hver uge, Dette var baggrunden for at Morten Bjørklund spekulerede på om der ikke var en bedre løsning. Og Blue Chimney er bestemt en spændende mulighede for at reducere generne ved fyring i en mindre velfungerende brændeovn.

Apparatet sikrer korrekt træk i skorstenen, hvilket har betydelige fordele. Man udnytter brændets energiindhold bedre, man begrænser risikoen for frænderøg i stuen, og man mindsker røggenerne for naboerne både ved bedre forbrænding og dermed mindre sod – og ved at røgen spredes. Røgluften, der indeholder de resterende partikler, fortyndes med en faktor på mindst 50 og sendes højt  op i luften, hvor den spredes.

Morten Bjørklund tilbyder, at man kan låne et apparat til afprøvning i 2 uger, før man besluttet sig for at købe.  
Man kan ret enkelt selv montere apparatet, der blot kræver tilslutning til en almindelig stikkontakt.
Læs mere om Blue Chimney på hjemmesiden www.bluechimney.dk