Referat at møde i Agenda 21 foreningen

Tirsdag den 16. august 2022 kl. 19.00

Deltagere: Bent, Lotte, Michael, Niels, Niklaus, Lilian, Merete og Finn (ref.)

 1. Opstilling til valg af repræsentant i Nationalparkrådet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
  Niklaus Bendix Sonne (har ældrehave i Søholm) havde meldt sig som interesseret, men vi nåede desværre ikke at få en afklaring indenfor fristen.
  I stedet blev Niklaus opfordret til at deltage i foreningens arbejde – og mødte derfor op på dette møde, hvilket vi er meget glade for, da vi jo virkelig har brug for flere aktive!
  Vi byder Niklaus hjerteligt velkommen i vores aktive kreds 😊
 2. Slotsmarked – den 10. september
  En dobbelt fælles stand med Energicentret er reserveret og betalt. Kvittering er modtaget og videresendt til Energicenteret.
  Vi regner med at støtte Energicentrets del af standen med oplysninger om de aktuelle opvarmnings¬former og muligheder fra vores møde på Fredensborg bibliotek den 26. april.
  Foreningens egne emner:
  Energispareforslag, hvor forslag i en artikel i Jyllands Posten og Lottes forslag samarbejdes til en liste, som vil tilgængelig for besøgende på standen – fortrinsvis almindelige familier.
  Bent står for at udvælge og sammensætte listen, så vi dels kan få lavet en plakat i stor størrelse og dels ”flyere” i A4 til uddeling.
  Merete klargør og sender til trykning.

  Ud fra listen laves en Kahoot med spørgsmål, som de besøgende på standen kan besvare – og få suppleret deres viden.
  For at imødekomme alle besøgende udformes de samme spørgsmål på papir til ’analog’ besvarelse.
  Anne har tilbudt at lave en Kahoot – evt. også analog.
  På standen vil vi have planter, der er gode for bier, insekter og sommerfugle, grøntsager fra haverne, og hvad vi ellers kan finde på. Lilian og Merete finder noget i haverne og måske andre steder.
  Deltagere på standen: Anne, Bent, Michael, Lotte, F + M?
 1. Efterårsudflugt – den 24. september
  Det viste sig at være vanskeligt at arrangere en tangsafari, som vi kan financiere, så idéen er udsat til foråret eller evt. droppet.
  Vi forsøger i stedet, om vi kan arrangere en tur til et permahave-projekt i Helsingør i kombination med et besøg på Nyruphus (haverne og caféen).
  Ansvarlig(e): Merete og måske Lilian
 2. Planer i høring
  N110 Nivå Bymidte – etape 2.
  Indsigelsesfrist den 29. august. Finn laver udkast til indsigelser og sender til den aktive kreds.
 3. Eventuelt
 • Bent/AG21 er som tidligere år blevet opfordret til at uddele avisen ”Verdens Bedste Nyheder” på Fredensborg Station. I år er det den 9. september fra kl. 7 til 9.
  Bent, Lilian, Merete og Finn har meldt sig, og Bent har bestilt materialet (aviser, T-shirts, stofposer og chokolade).
 • Bent har genoptaget kontakten til Agenda 21 Netværket og følger op, så der kan blive arrangeret et debatmøde om klimaproblematikken og metoder til at imødegå problemerne.
 • Vi skal arbejde videre med at få kommunen til at indarbejde muligheder for ændringer i lokalplaner, så der umiddelbart kan etableres solenergi i større, ensartede bebyggelser.
 • Nivådagen afholdes ikke i år. I stedet arrangerer Nivå Nu en markedsdag den 25. august. Desværre har ingen af os mulighed for at deltage, men Niels har tilbudt at tage PR-materiale om AG21-foreningen med til uddeling fra DN’s stand.
 • På Nivå Bibliotek afholdes onsdag den 31. august fra kl. 10 til 14 en temadag med titlen ”Fra Verdensmål til Hverdagsmål”. Det lyder rigtig spændende og vi har to billetter, som vi desværre ikke har mulighed for at benytte. Dem stiller vi gerne til rådighed for jer – bare sig til!!
  Se i øvrigt om køb af billetter på bibliotekets hjemmeside.
 • Vælgermøde inden næste folketingsvalg.
  DN vil ikke som tidligere arrangere et møde sammen med Agenda 21 foreningen, så der var enighed om, at vi forsøger at finde en anden samarbejdspartner.
  Niklaus har kontaktet Krogerup Højskole, der umiddelbart er meget positiv over for at lægge lokaler m.m. til, og Finn har kontaktet Lone Kühlmann/Kaj Seliken om at påtage sig ordstyrerrollen. Kaj er positiv, men vil ikke love noget før en dato for valget er kendt.
  Vi regner ikke med at få en valgdato før tidligst ved Folketingsårets start og dermed endelige afklaringer.
  Der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg om dette emne:
  Deltagere er Bent, Niklaus, Michael og Niels.
  Vi skal på næste møde have talt om nogle af de emner, som vi på vores planlægningsmøde i juni blev enige om at tage op det kommende år.
  OBS!! Et forslag til referat er sendt ud til alle deltagere, men da vi mangler tilbagemeldinger fra de fleste, sendes det ud uden kommentarer eller rettelser sammen med dette referat.
 • PTK-udvalget (Plan, teknik og klima) har på deres seneste møde haft disse interessante emner oppe:
  • Etablering af Mobilmast ved 5-kløveren på Hillerødvejen 79 – skal sikre signaler i Sørup og omegn.
  • Indsnævring af transportkorridoren til Ring 5.
  • Status på trafikken på rute 6 gennem Fredensborg (Helsingørsvej-Lundebakken-Hillerødvejen)
  • Forslag fra Vejdirektoratet om at fjerne den lille rundkørsel i krydset A6 / Jernbanegade og etablere signalanlæg i stedet. Årsagen er alt for mange uheld med svage trafikanter (fodgængere og cyklister) indblandet.

Fastlæggelse af dato for næste ordinære møde
Tirsdag den 6. september.

Finn Langgaard